• head_banner_01

Papastërtitë e aminoacideve të përdorura për sintetizimin e proteinave

Përshkrim i shkurtër:

NO

Produktet

CAS Nr

1

Fmoc-D-Ala-D-Ala-OH

NA

2

Fmoc-β-Ala-D-Ala-OH

NA

3

Fmoc-Arg(pbf)-Arg(pbf)-OH

NA


Detajet e produktit

Etiketat e produktit

Detajet e produktit

NO

Produktet

CAS Nr

Treguesi kryesor i cilësisë

Pastërti

Maks.

papastërti

Mbetja totale e tretësit

Lagështia

1

Fmoc-β-Ala-Ala-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

2

Fmoc-D-Ala-D-Ala-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

3

Fmoc-β-Ala-D-Ala-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

4

Fmoc-Arg(pbf)-Arg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

5

Fmoc-β-Ala-Arg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

6

Fmoc-D-Arg(pbf)-D-Arg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

7

Fmoc-β-Ala-D-Arg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

8

Fmoc-HomoArg(pbf)-HomoArg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

9

Fmoc-β-Ala-HomoArg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

10

Fmoc-Asn(Trt)-Asn(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

11

Fmoc-β-Ala-Asn(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

12

Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

13

Fmoc-β-Ala-Asp(OtBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

14

Fmoc-Cys(Trt)-Cys(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

15

Fmoc-β-Ala-Cys(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

16

Fmoc-Cys(Acm)-Cys(Acm)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

17

Fmoc-β-Ala-Cys(Acm)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

18

Fmoc-Gln(Trt)-Gln(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

19

Fmoc-β-Ala-Gln(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

20

Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

21

Fmoc-β-Ala-Glu(OtBu)-OH.H2O

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

22

Fmoc-β-Ala-Gly-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

23

Fmoc-His(Trt)-His(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

24

Fmoc-β-Ala-His(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

25

Fmoc-Ile-Ile-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

26

Fmoc-β-Ala-Ile-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

27

Fmoc-Leu-Leu-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

28

Fmoc-β-Ala-Leu-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

29

Fmoc-D-Leu-D-Leu-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

30

Fmoc-β-Ala-D-Leu-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

31

Fmoc-Lys(Boc)-Lys(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

32

Fmoc-β-Ala-Lys(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

33

Fmoc-Lys(Alloc)-Lys(Alloc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

34

Fmoc-β-Ala-Lys(Alloc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

35

Fmoc-Met-Met-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

36

Fmoc-β-Ala-Met-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

37

Fmoc-Orn(Boc)-Orn(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

38

Fmoc-β-Ala-Orn(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

39

Fmoc-Phe-Phe-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

40

Fmoc-β-Ala-Phe-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

41

Fmoc-D-Phe-D-Phe-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

42

Fmoc-β-Ala-D-Phe-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

43

Fmoc-Pro-Pro-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

44

Fmoc-β-Ala-Pro-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

45

Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

46

Fmoc-β-Ala-Ser(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

47

Fmoc-Ser(Trt)-Ser(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

48

Fmoc-β-Ala-Ser(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

49

Fmoc-Thr(tBu)-Thr(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

50

Fmoc-β-Ala-Thr(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

51

Fmoc-Trp(Boc)-Trp(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

52

Fmoc-β-Ala-Trp(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

53

Fmoc-D-Trp(Boc)-D-Trp(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

54

Fmoc-β-Ala-D-Trp(Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

55

Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

56

Fmoc-β-Ala-Tyr(tBu)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

57

Fmoc-D-Tyr(Et)-D-Tyr(Et)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

58

Fmoc-β-Ala-D-Tyr(Et)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

59

Fmoc-Tyr(Me)-Tyr(Me)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

60

Fmoc-β-Ala-Tyr(Me)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

61

Fmoc-Val-Val-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

62

Fmoc-β-Ala-Val-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

63

Fmoc-D-Cit-D-Cit-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

64

Fmoc-β-Ala-D-Cit-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

65

Fmoc-β-Ala-Dab-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

66

Fmoc-(3-(2-naftil)-D-Ala)2-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

67

Fmoc-β-Ala-3-(2-naftil)-D-Ala-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

68

Fmoc-(3-(3-piridinil)-D-Ala)2-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

69

Fmoc-β-Ala-3-(3-piridinil)-D-Ala-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

70

Fmoc-(4-kloro-D-Phe)2-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

71

Fmoc-β-Ala-4-kloro-D-Phe-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

72

Fmoc-(D-4Aph(tBuCbm))2-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

73

Fmoc-β-Ala-D-4Aph(tBuCbm)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

74

Fmoc-Aph(L-Hor)-Aph(L-Hor)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

75

Fmoc-β-Ala-Aph(L-Hor)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

76

Fmoc-Lys(iPr,Boc)-Lys(iPr,Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

77

Fmoc-β-Ala-Lys(iPr,Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

78

Fmoc-β-Ala-AEEA-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

79

Fmoc-Aib-Aib-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

80

Fmoc-β-Ala-Aib-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

81

Fmoc-Arg-OH

91000-69-0

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

82

H-Arg(pbf)-OH

200115-86-2

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

83

Fmoc-D-Arg-OH

130752-32-8

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

84

HD-Arg(pbf)-OH

200116-81-0

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

85

Fmoc-HomoArg-OH.HCl

208174-14-5

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

86

H-HomoArg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

87

Fmoc-D-HomoArg-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

88

HD-HomoArg(pbf)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

89

Fmoc-Asn-OH

71989-16-7

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

90

H-Asn(Trt)-OH

132388-58-0

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

91

Fmoc-Asp-OH

119062-05-4

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

92

H-Asp(OtBu)-OH

3057-74-7

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

93

Fmoc-Cys-OH

135248-89-4

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

94

H-Cys(Trt)-OH

2799/7/7

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

95

H-Cys(Acm)-OH.HCl

28798-28-9

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

96

Fmoc-Gln-OH

71989-20-3

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

97

H-Gln(Trt)-OH

102747-84-2

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

98

Fmoc-Glu-OH

121343-82-6

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

99

H-Glu(OtBu)-OH.H2O

2419-56-9

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

100

Fmoc-His-OH

116611-64-4

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

101

H-His(Trt)-OH

35146-32-8

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

102

Boc-His-OH

17791-52-5

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

103

Fmoc-Lys-OH

105047-45-8

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

104

H-Lys(Boc)-OH

2418-95-3

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

105

H-Lys(Alloc)-OH

6298/3/9

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

106

Fmoc-Orn-OH.HCl

201046-57-3

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

107

H-Orn(Boc)-OH

13650-49-2

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

108

Fmoc-Ser-OH

73724-45-5

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

109

H-Ser(tBu)-OH

18822-58-7

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

110

H-Ser(Trt)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

111

Fmoc-Thr-OH.H2O

73731-37-0

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

112

H-Thr(tBu)-OH

4378-13-6

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

113

Fmoc-Trp-OH

35737-15-6

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

114

H-Trp(Boc)-OH

146645-63-8

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

115

Fmoc-D-Trp-OH

86123-11-7

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

116

HD-Trp(Boc)-OH

201290-11-1

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

117

Fmoc-Tyr-OH

92954-90-0

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

118

H-Tyr(tBu)-OH

18822-59-8

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

119

Fmoc-D-Tyr-OH

112883-29-1

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

120

HD-Tyr(Et)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

121

H-Tyr(Me)-OH.HCl

67423-44-3

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

122

Fmoc-D-4Aph(Cbm)-OH

324017-22-3

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

123

HD-4Aph(tBuCbm)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

124

Fmoc-Lys(iPr)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

125

H-Lys(iPr,Boc)-OH

NA

≥98.0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2,0%

Rreth

Kompensimi

Gentolex ofron produkte me cilësi të shkëlqyer, nëse ndonjë cilësi produkti ngrihet nga klienti brenda afatit kohor të kërkuar me dëshmi të mjaftueshme, ne do të ofrojmë analizat dhe vlerësimin e nevojshëm për të nxitur procedurat e kompensimit.

Prodhimi

Kapacitetet e produkteve farmaceutike arritën shkallën e tonëve, kapacitetet e produkteve kimike arrijnë shkallën 100 ton +, aftësitë janë të pajisura mirë për t'u shërbyer klientëve në mbarë botën.

Kërkim dhe Zhvillim

Çdo vit, ekziston një plan i vendosur nga ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit për të zhvilluar produkte të ndryshme të reja, kur të vendosen objektivat, çdo anëtar i ekipit do të duhet të vazhdojë me përgjegjësinë e KPI dhe me politikën e nxitjes.


  • E mëparshme:
  • Tjetër:

  • Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni