• head_banner_01

Vaksina RhoVac Peptide e Kancerit RV001 do të patentohet nga Zyra Kanadeze e Pronësisë Intelektuale

Ora e Kanadasë 24-01-2022, RhoVac, një kompani farmaceutike e fokusuar në imunologjinë e tumorit, njoftoi se aplikimi i saj për patentë (Nr. 2710061) për vaksinën e saj peptide të kancerit RV001 do të autorizohet nga Zyra Kanadeze e Pronësisë Intelektuale (CIPO).Më parë, kompania ka marrë patenta në lidhje me RV001 në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Japoni.Ky grant për patentë do të sigurojë mbrojtje më të gjerë për RV001 në tregjet kryesore dhe do të rrisë barrierat e patentave të kompanisë.

Ashtu si aplikimi për patentë i dhënë më parë, kjo patentë mbulon vaksinën e kancerit RV001 dhe variantet e saj, si dhe përdorimin e saj në trajtimin/parandalimin e kancerit metastatik që shpreh RhoC.Midis tyre, RhoC është një antigjen i lidhur me tumorin (TAA) që është i mbishprehur në lloje të ndryshme të qelizave tumorale.Pasi të jepet, patenta do të përfundojë në 2028-12 dhe pritet të zgjatet me marrjen e një Certifikate të Mbrojtjes Suplementare (CSP).

01 Onilkamotidi

Onilcamotidi është një vaksinë kundër kancerit e përbërë nga peptide imunogjene që rrjedhin nga anëtari homolog i familjes Ras C (RhoC), i cili mund të emulsohet në adjuvantin imunitar montanide ISA-51, me aktivitete të mundshme imunomoduluese dhe antitumorale.Administrimi nënlëkuror i Onilcamotidit stimulon sistemin imunitar të bujtësit për të krijuar një përgjigje humorale dhe citotoksike të limfociteve T (CTL) ndaj qelizave tumorale që shprehin RhoC, duke lizuar kështu qelizat e tumorit.

2020-11, RV001 iu dha përcaktimi Fast Track nga FDA.

Onilcamotide

02 Provat klinike

Në vitin 2018, u miratua prova klinike e Fazës I/IIa të Onilcamotide për trajtimin e kancerit të prostatës dhe u regjistruan gjithsej 21 pacientë.Rezultatet treguan se Onilcamotidi ishte i sigurt dhe i toleruar mirë.Përveç kësaj, pacientët zhvilluan përgjigje të forta dhe të qëndrueshme imune pas trajtimit.Në vitin 2021, një ndjekje e 19 prej këtyre subjekteve, tre vjet pas përfundimit të trajtimit me RhoVac, tregoi se këta subjekte nuk kishin zhvilluar asnjë metastazë ose nuk kishin marrë trajtim të mëtejshëm dhe nuk kishin progresion të rëndësishëm të antigjenit specifik të prostatës (PSA)..Prej tyre, 16 subjekte nuk kishin PSA të dallueshme dhe 3 subjekte kishin përparim të ngadaltë të PSA.PSA është një proteinë e prodhuar nga gjëndra e prostatës dhe përdoret për të gjurmuar përparimin e kancerit të njohur të prostatës.

Në vitin 2019, BraVac klinik i Fazës IIb RV001 (i rastësishëm, dyfish i verbër, i kontrolluar me placebo) u iniciua për të vlerësuar efikasitetin e tij në parandalimin ose kufizimin e zhvillimit të kancerit metastatik të prostatës pas operacionit/rrezatimit.Ky provë klinike IIb është një studim ndërkombëtar, shumëqendror që rekruton subjekte në 6 vende evropiane (Danimarkë, Finlandë, Suedi, Belgjikë, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar) dhe Shtetet e Bashkuara.Prova përfundoi rekrutimin e pacientëve në 2021-09, me një total prej rreth 175 subjektesh të regjistruar dhe do të përfundojë në 2022 H1.Për më tepër, RhoVac planifikon të kryejë studime eksploruese paraklinike që synojnë të ofrojnë prova treguese për zgjerimin e RV001 në indikacione.

Për më tepër, komiteti i monitorimit të sigurisë kreu gjithashtu një rishikim të përkohshëm të sigurisë së RV001 në 2021-07 dhe nuk u gjetën asnjë ngjarje të padëshiruar të papritur, e cila ishte në përputhje me rezultatet klinike të fazës I/II të mëparshme.


Koha e postimit: Shkurt-17-2022